जनयुद्धकालीन पत्र-साहित्यको जीवन्त दस्तावेजः जनयुद्धको हस्ताक्षर