कोरोना संक्रमणलाई दोस्रो चरणमै रोक्न चाल्नैपर्ने यी कदम