निकै संघर्षका साथ डिग्री पढेका एउटा मेधाविको दुखद अन्त्य