प्रेस संगठनको नयाँ कार्य विभाजन, केन्द्रमा महासचिव र प्रदेशमा सचिवको ब्यवस्था