दलित मुक्ति संगठन दाङको भेला, संयोजकमा टंक र सहसंयोजकमा हिरा