‘हामी रुन्टीगढीलाई महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा स्थापित गर्ने अभियानमा छौं’