अन्ततः लाखौं बालबालिकाले तीन महिनापछि पाए न्याय, नयाँ पाठ्यक्रमविरुद्धको रिट खारेज