थबाङ गाउँपालिका ३ मिरुलमा न्यानो कपडा तथा खाद्यान्न वितरण