मावि रझेना लुम्बिनी प्रदेशको नमूना विद्यालयमा छनौट