रुकुमपूर्वका तीन वटै स्थानीय तहले सञ्चालनमा ल्याए एम्बुलेन्स