पोखरामा खेल मैदान निमार्ण गर्न रकम संकलन हुने क्रम जारी, ६ लाख ५० रकम संकलन