नेटामा अत्याधुनिक शहीद पार्क निर्माण जारी, दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य