विज्ञान दिवसमा अनलाइन हाजिरीजवाफ, बर्दियाका लामिछाने प्रथम