उपलब्धिका सूचक देखिने गरी बजेट खर्च गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन