घर बहालसम्बन्धी सर्वोच्चको आदेश एउटा, प्रचार अर्कै !