विप्लवलाई पूर्वकमाण्डरको पत्र– हामी जीवित लाश बन्ने कहिलेसम्म ?