दाङका क्वारेन्टाइनबाट झण्डै दश हजार घर फिर्ता, अब १५६८ बाँकी