दाङमा टिमुर बिशेष बर्ष, एक बर्षमा एक लाख विरुवा रोपिदै