लकडाउनका पाहुना पंक्षीः मानिसले चरा लखेट्छन् तर चराले मानिसलाई मायाँ गर्छन