मावि रझेनामा शैक्षिक बहसः विद्यालयलाई मामाघर, शिक्षकलाई मामामाइजु जस्तो बनाऔं