मावि रझेनामा प्रदेशकै पहिलो ‘मन्टेश्वरी इण्डोर’ खेल मैदान