बिमलाका चुनावी कमाण्डर अपारको प्रतिबद्धता– पश्चिम दाङको समृद्धिको सपना पूरा गरेरै छाड्छौं