गुरुकुलदेखि प्राविधिक शिक्षासम्म पुगेको एउटा विद्यालयको कथा