जेठको उखरमाउलो गर्मीमा झरना देख्दा मन्त्री नै दंग (भिडियोसमेत)