सरकारद्धारा होटलको स्तरीकरण शुरु, दाङमा सिटी प्लाजा ‘अतिउत्तम’