Preeti to Unicode
प्रीति फन्टमा टाइप गर्नुहोस या पेस्ट गर्नुहोस