पत्रकार महासंघको लुम्बिनी प्रदेशमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन, २१ पदमा ४४ उम्मेदवार