अन्तर बिद्यालय क्रिकेट प्रतियोगितामा महेन्द्र मावि श्रीवारी प्रथम