रुकुमका युवाले थाले ‘म बनाउँछु मेरो गाउँ अभियान’, नगरपालिकाको ५० प्रतिशत साझेदारी