चौरजहारीका सबै विद्यालय आगामी बर्ष टीनको छानामुक्त हुने