स्थानीयबासीको ७३ लाख लगानीमा कटुवाखोलामा बक्स कल्भर्ट पुल निर्माण शुरु