माघ २६ को सम्झनाः उमेश थापा मारिएको दिन यस्तो थियो घोराही