बिदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको रकमले बत्ती बल्न राहत