मंसिर २७ अर्थात हामीले प्यारो दाई गुमाएको त्यो कालो दिन