कृषि उत्पादन बढाउन रुकुमपश्चिमको नयाँ कदम, सबै स्थानीय तहले गरे बैंकसँग सम्झौता