सिस्नेका आठै वडामा नेकपाको बैठक र प्रशिक्षण, जिल्लाभरि अभियान जारी