अरुको जीवन बचाउँदै हिड्ने सञ्चारकर्मीद्वारा जीवनरक्षाको याचना