घोराहीमा खुल्यो आइटी हब, काठमाडौंको भन्दा सस्तो दरमा सामान