रुकुमपूर्वमा अनुदानको नूनले सहज, एक महिनामा मात्रै ४ हजार पोका बिक्री