नेकपा कर्णालीको संसदीय दलमा काउन्टर अट्याक्टः शाहलाई प्रमुख सचेतबाट बरखास्त