सत्र बर्षअघिदेखि यसरी थालिएको थियो दाङ राजधानीको प्रयास