पत्रकार पीडित र शर्माको पहलमा मैतीको नि:शुल्क उपचार