रुकुमपूर्वमा विद्यालय सञ्चालनको तयारीः पुथामा पूरै र सिस्नेका केही वडामा विद्यालय खुल्दै