रुकुमपश्चिममा पाँच सहकारीमार्फत चामल वितरणको सम्झौता