जनयुद्धमा बचेको कुमारीको एउटा आँखाः जो पीडा पोख्ने माध्यम बनेको छ