प्रयोगशालाले कोरोना परीक्षणको शुल्क लिन मिल्दैनः मुख्यमन्त्री