परिवार नियोजन घोराहीका स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना, चार दिन सेवा बन्द