पूर्वमन्त्री शर्माद्वारा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण